• Address: Zuiderparkweg 608, 3085 BW Rotterdam
  • Make a call: +316 41103923
  • Email Address: info@pccr.nl

Privacy Policy

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING PCCR

Punjab Cricket Club Rotterdam [Hierna te noemen PCCR] kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PCCR en/of omdat u deze zelf bij het aanvragen van een lidmaatschap heeft verstrekt. PCCR kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor – en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw bankrekeningnummer

PCCR verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent,

Daarnaast kan PCCR uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans om u een factuur voor lidmaatschap van PCCR toe te zenden.

PCCR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

PCCR verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het secretariaat van de club (secretaris@pccr.nl) PCCR zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

PCCR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen op een zogenaamde USB – stick. Deze stick is beveiligd met een wachtwoord. Alleen het bestuur van PCCR heeft toegang tot de gegevens op de USB-stick. Via onze website worden geen gegevens over u verzameld. Er worden geen cookies op uw computer geplaatst.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PCCR verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het bestuur op via secretaris@pccr.nl. www.pccr.nl is een website van Punjab Cricket Club Rotterdam

Het bestuur van de vereniging is als volgt te bereiken:
Postadres: Zuiderparkweg 608
Vestigingsadres: Zuiderparkweg 608
3085 BW Rotterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40346868

Voorzitter: Ashraf Din – 06 – 486 04 057
E-mailadres: secretaris@pccr.nl