Lidmaatschap

Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van PCCR, dan kunt u contact opnemen met de secretaris (pccr91@hotmail.com).

Zie ook onze Jeugdpagina!!

Iedere jaar op de algemene ledenvergadering wordt de contributie vastgesteld. De contributie dient voor aanvang van de competitie (1 mei ) te worden voldaan. Dit kan zowel contant als via de bankoverschrijving.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 14 februari van het lopende contributiejaar te gebeuren. Te laat opzeggen resulteert in automatische verlenging van het lidmaatschap met een jaar.

Overschrijving naar een ander club dient ook schriftelijk voor 14 februari van het lopende contributie jaar te gebeuren.

Na deze datum zal de bestuur geen accordatie meer verlenen aan eventuele overschrijvingen naar andere clubs. Indien u aan uw betalingsplicht van alle voorgaande seizoenen hebt voldaan, krijgt u een accordatie van het bestuur voor uw overschrijving.

Contributie voor het seizoen 2019 bedraagt:
  • Senioren: (19 jaar en ouder) € 280,-
  • Junioren: ( t/m 18 jaar) € 175,-
  • Jeugd: (t/m 12 jaar ) € 110,-
  • Vrijwilligersbijdrage/Donateur: € 50,-

Bankgegevens

IBAN nummer: NL75 ABNA 0588 2311 69
Ter name van: PCCR
Onder vermelding van: Contributie 2019 + voor & achternaam

Jeugdsportfonds Rotterdam

Het Jeugdsportfonds Rotterdam geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie tot een maximum van € 225 per kind.

Zijn er meerdere kinderen in het gezin die iets aan sport willen doen? Dat mag! Ook voor die kinderen is er het Jeugdcultuurfonds!

PCCR is een begrip in het Nederlandse cricket, in Rotterdam en de verre omgeving.