Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen en benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris penningmeester en leden met een specifiek taakgebied.

Onder het bestuur zijn er commissies met taakgebieden zoals onder andere: KNCB, gemeente discipline, toernooi, kantinezaken, accommodatiebeheer.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleid en legt hiervoor jaarlijks verantwoording af tijdens de algemene ledenvergadering.

De bestuursleden zijn meerdere malen per week, ’s avonds en in het weekend, op het sportcomplex aanwezig en zijn dan altijd aanspreekbaar voor de leden, ouders en overige bezoekers.

Wilt u op een andere manier contact met het bestuur, dan heeft het de voorkeur dat u een mail stuurt naar pccr91@hotmail.com Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Het bestuur van PCCR bestaat uit:

Voorzitter: M.A. Din (hamza_din@hotmail.com)
Secretaris: Azhar Khawaja  (pccr91@hotmail.com)
Penningmeester: Hamza / Sulaiman (sulaimantariq80@gmail.com)
Jeugd: Sohail Waqar (sohail_waqar@hotmail.com)

Kantinebeheerder: Younus Din

Wedstrijdsecretariaat:

Naam: Azhar Khawaja
Telefoon: 06 – 40 12 11 36
E-mailadres: pccr91@hotmail.com

PCCR is een begrip in het Nederlandse cricket, in Rotterdam en de verre omgeving.